Wpływ mowy ciała na relacje międzyludzkie

Wpływ mowy ciała na relacje międzyludzkie

Wolisz słuchać zamiast czytać? Zapraszam zatem do odsłuchania tego materiału w formie podcastu:

Możesz również pobrać ten odcinek klikając tutaj

 

 

 


Dzisiejszy materiał został napisany we współpracy ze specjalistami Smart MBC


 

Komunikowanie interpersonalne to jeden z podstawowych aspektów prawidłowego i pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dotyczy ono zarówno treści wypowiadanych słów, jak i sposobu, w jaki to robimy. Dzisiaj skupimy się na mowie ciała.

 

Według badań przeprowadzonych przez antropologa Alberta Mehrabiana słowa wypowiadane przez człowieka to tylko 7% treści. Cała reszta to komunikacja niewerbalna, czyli ton głosu (38%) i mowa ciała ( 55%). Wyniki potwierdzają, że mówimy dzięki organom mowy, ale rozmawiamy całym naszym ciałem.

 

 

Czym jest komunikacja interpersonalna?
Jest ona sztuką porozumiewania się między ludźmi, polegająca na przekazywaniu i odbiorze informacji. Aby przebiegła ona prawidłowo niezbędne są:

  • co najmniej dwie osoby,
  • intencja i znaczenie (polega na byciu zrozumianym przez drugą stronę, przy użyciu powszechnego zestawu symboli),
  • uczucia i emocje ( przekazywane celowo lub podświadomie).

 

Celem każdego procesu komunikacji jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu efektywności. Aby tak było odbiorca musi rozumieć przekazywane mu informacje zgodnie z intencjami nadawcy. Elementem potwierdzającym prawidłowy skomunikowanie się jest informacja zwrotna od odbiorcy.

 

Celem każdego procesu komunikacji jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu efektywnościtwitter

 

 

 

Znaczenie i rola mowy ciała

Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak spore znaczenie ma mowa ciała oraz jak jej używać by osiągną sukces. Nic dziwnego skoro uważana jest za jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji międzyludzkiej. Jej znaczenie jest nieocenione. Gestykulacja, ton głosu, czy mimika mają wpływ na to jak postrzegają nas inni, szczególnie jest mowa o pracy w grupie, czy wystąpienia publicznych.

Ponadto prawidłowo zastosowana komunikacja niewerbalna pozwala sprawnie realizować powierzone zadania, ułatwia procesy podejmowania decyzji, a także niejednokrotnie jest czynnikiem rozwiązującym wszelkie konflikty. Nasza aparycja często jest czynnikiem mającym znaczący wpływ na zachowanie drugiej strony. Otwarta gestykulacja i życzliwa mimika  może załagodzić niejeden poważny spór.

 

 

Mowa ciała w pracy
Porozumiewanie się w grupie, czy organizacji wymaga prawidłowo zwerbalizowanych komunikatów. Ma to istotne znaczenie w pracy menadżerów i pracowników wyższego szczebla. Tego rodzaju stanowiska polegają na niemal nieustannym porozumiewaniu się z innymi ludźmi oraz delegowaniu zadań. Wsparciem dla tego rodzaju umiejętności może być zastosowanie gier symulacyjnych, coraz bardziej popularnych w nowoczesnym HR. Narzędzie to pomaga odczytywać kierowane do nas treści komunikatów oraz umacniać postawę w roli przełożonego.

Zgodność mowy ciała z sygnałami werbalnymi umacnia naszą wiarygodność w oczach klientów, czy współpracowników. Także podopieczni w pracy, obserwują zachowanie swojego przełożonego, ufają mu oraz mają poczucie bezpieczeństwa, wiedząc, że zadania delegowane są w sposób zrozumiały i czytelny. To bardzo istotne z punktu widzenia skuteczności motywacyjnej, realizowanej w przedsiębiorstwie.

 

Istnieje także grupa pracowników niepewnych swoich kompetencji, bojących się dopytywać o szczegóły związane z powierzonym zadaniem. Odczuwanie takie bariery często doprowadza do niejasności i błędów w wypełnianych obowiązkach.  Dlatego też staranność w doborze słów, sposobie komunikacji jest tutaj o tyle ważna, że pozwoli ich uniknąć.

 

 

Świadomość i kontrola przekazów niewerbalnych

Prawidłowo użyta mowa ciała powinna być spójna z komunikatami werbalnymi. Całkowite zapanowanie nad sygnałami bezsłownymi jest nie lada wyzwaniem. Naukowcy odnotowali prawie milion niewerbalnych sygnałów, jakie człowiek jest w stanie użyć.

Brak kontroli nad mową ciała niejednokrotnie może by przyczyną niepowodzeń w negocjacjach, a nawet życiu osobistym. Słowa mówione łatwiej skorygować - możemy nałożyć na nie autocenzurę, wybrać grzeczniejszą formę, tak, aby stłumić czujność rozmówcy. To, co nas jednak zdradza to, jakie mamy nastawienie, czy poglądy. Mowa ciała jest szczególnie istotna, kiedy ludzie spotykają się pierwszy raz. Posiadając ograniczoną ilość informacji o danym człowieku, nasza ocena na jego temat zależna jest od obserwacji jego komunikacji niewerbalnej. Wystarczają cztery sekundy, aby wyrobić sobie o kimś przychylne (bądź nie) zdanie.

 

 

Zakłócenia w komunikacji niewerbalnej

Dostrzeżenie niezgodności pomiędzy poszczególnymi elementami przekazów natychmiast uruchamia w rozmówcy proces oceny naszej osoby i stawia naszą wiarygodność pod znakiem zapytania. Jest kilka sygnałów świadczących o zagrożonej i kłamliwej postawie, których należy unikać:

  • zakrywanie ust,
  • dotykanie nosa,
  • pocieranie oka,
  • pociąganie kołnierzyka / pocieranie karku.

 

Niepewna postawa może wynikać też z niezrozumienia zdeterminowanego kulturowo. Mając styczność z przedstawicielem odrębnej kultury należy zachować ostrożność w interpretacji jego mowy ciała. Komunikacja niewerbalna jest bardzo wieloznaczna i może mieć różnorodną postać. Przygotowując się do negocjacji  np. z  Japończykiem, czy Hindusem warto dokładnie przestudiować zwyczaje i historię kraju, z którego pochodzą. Pozwoli to uniknąć krępujących nieporozumień i będzie odebrane, jako okazanie szacunku drugiej stronie i może być gwarantem sukcesu negocjacyjnego.

 


Nie lekceważmy mowy ciała!

Znaczenie gestów, ruchów, zachowania i głosu jest nieocenione. Słowa pomagają nam przekazać daną informacje, ale dopiero komunikacja niewerbalna pomaga ustalać stosunki międzyludzkie. Chcąc efektywnie porozumiewać się z otoczeniem warto demonstrować otwartą, pełną życzliwości postawę. Uśmiech, patrzenie w oczy, wyprostowana sylwetka, otwarte dłonie, bogata intonacja to jedne z nielicznych sygnałów niewerbalnych dających szansę na zainteresowanie i sympatię rozmówcy.


Dzisiejszy materiał został napisany we współpracy ze specjalistami Smart MBC


 

pozdrawiam,

Wybrane źródła:

 

Dolińska “Mowa ciała jako aspekt komunikacji międzyludzkiej”

Noell-Neumann “Komunikacja niewerbalna”

 

ropp24 max - mowy ciała

Archiwum

Newsletter

Subscribe to

Projekt porażka

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Newsletter

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar

wpDiscuz