Site icon Finansowa Porażka

Jak wygląda przeniesienie firmy na Cypr

Jak wygląda przeniesienie firmy na Cypr

Niniejszy artykuł jest wynikiem naszej kooperacji z 4euro.pl

W związku z coraz bardziej niekorzystnymi warunkami do prowadzenia przedsiębiorstwa w naszym kraju, wiele działalności gospodarczych szuka dla siebie nieco dogodniejszej lokalizacji pod względem podatkowo-prawnym. Jedną z nich okazuje się właśnie Cypr. Tak więc jak wygląda przeniesienie firmy na Cypr?

Przeniesienie firmy na Cypr, a korzyści podatkowe

Zmiany, które obowiązują w naszym kraju w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu dość wyrazie uderzyły w przedsiębiorców. W związku z tym, wielu z nich szuka swojej szansy na dalszy rozwój i spokojne prowadzenie swojej firmy, w przeniesieniu jej do innego kraju, w którym optymalizacje podatkowe i zasady prawne są o wiele korzystniejsze. Okazuje się, że wielu właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw decyduje się na ucieczkę ze swoją działalnością na Cypr. Nie da się ukryć, że ten niewielki kraj daje przedsiębiorcom ogromne możliwości, a przeniesienie tam swojej firmy z pewnością będzie wiązało się z wymiernymi korzyściami. Warto w pierwszej kolejności zaznaczyć, ze Cypr jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, a co za tym idzie, formalności dla pozostałych obywateli państw europejskich niczym się nie różnią od tych, które panują w naszym kraju. Niemniej jednak jednym z istotniejszych czynników jest system prawny panujący na Cyprze, oparty na nieco mniej formalnym prawie anglosaskim. Co ciekawe, to właśnie ten niewielki kraj jest również zgodnie określany mianem raju podatkowego, co jednak nie jest jednoznaczne z tym, że na Cyprze podatki w ogóle nie istnieją. Niemniej jednak przedstawiają się one w następujący sposób:

Co więcej, warto zaznaczyć, że większość dywidend, która otrzymywana jest przez cypryjskie spółki, a także zyski które one osiągają pochodzą w dużej mierze z obrotu papierami wartościowymi, a te na Cyprze nie podlegają żadnemu opodatkowaniu.

Przeniesienie firmy na Cypr- jak wygląda proces?

Zanim przedsiębiorcy zdecydują się na przeniesienie spółki na Cypr, muszą oni przejść obowiązkową weryfikację. Na szczęście nie jest ona trudna i zwykle polega na wylegitymowaniu się dowodem osobistym, paszportem lub każdym innym dokumentem, który potwierdzi tożsamość oraz miejsce zamieszkania. Kolejno przedsiębiorca musi jasno przedstawić opis działalności oraz jej nazwę. Po pomyślnym przejściu weryfikacji w większości przypadków można już spokojnie zarejestrować spółkę na Cyprze. Warto podkreślić, że przenosząc firmę na Cypr obowiązuje pełna poufność, co wiąże się z tym, że przedsiębiorca nie widnieje w rejestrze spółek, jednak ona musi posiadać co najmniej jednego dyrektora oraz sekretarza. W rejestrze spółek zaś będą widnieli nominowani przedstawiciele, co jest podstawą funkcjonowania cypryjskiego systemu. Nie prowadzą oni jednak spraw spółki, a działają jedynie na wyraźne polecenie jej właściciela. Przy przenoszeniu firmy na Cypr warto również zwrócić uwagę na niezwykle istotny aspekt, jakim jest zmiana rezydencji podatkowej. W przypadku posiadania rezydencji podatkowej naszego kraju, to bez względu na to, że posiadamy działalność gospodarczą w innym kraju, zostaniemy obciążeni podatkiem. Wówczas w interesie przedsiębiorców jest przede wszystkim uniknięcie podwójnego opodatkowania, więc zmiana rezydencji podatkowej na cypryjską okazuje się jedynym rozsądnym wyjściem z sytuacji. Wówczas nawet otrzymywane przez spółkę dywidendy w większości przypadków będą całkowicie zwolnione z opodatkowania. Najważniejsze jest również to, że stan konta nie jest w żaden sposób raportowany do polskich systemów.

Exit mobile version