Site icon Finansowa Porażka

Co to są systemy zarządzania jakością? Dowiedz się jak zmaksymalizować zyski w swojej firmie

Co to są systemy zarządzania jakością? Dowiedz się jak zmaksymalizować zyski w swojej firmie

Zarządzanie jakością, polega kontroli, sterowaniu, zarządzaniu oraz zapewnieniu jakości. Słowo jakość, pochodzi z języka greckiego. Jest uważane, za jedno z pojęć filozoficznych, za którego zdefiniowanie, odpowiada osoba Platon, który rozumiał jakość, jako “pewien stopień doskonałości.” Najważniejszym dla nas słowem, w tej definicji, powinno być słowo, stopień. W procesie produkcji, może ono być ono odnoszone, do osiągniętego etapu, dotyczącego wytwarzania, określonego przedmiotu lub rzeczy materialnej. 

Jakość, system, zarządzanie. Czym jest system zarządzania jakością?

System zarządzania jakością, uznawany jest, za jedno ze słabiej zdefiniowanych naukowo pojęć i powiązanych z marketingiem, znaczeń. Jego nadużywanie, jest widoczne, szczególnie, gdy mamy do czynienia z branżą biznesu, która w promowanych przez siebie tekstach, stara się, dzięki nie do końca określonym i zdefiniowanym słowom, zyskać na znaczeniu i przyciągnąć uwagę osób, zainteresowanych jej rozwojem. Za system, uznajemy zwykle pewnego rodzaju organizację, która jest oparta o współgrające ze sobą i zsynchronizowane elementy teoretyczne, jakie powodują, że zasady określonego systemu, dobrze funkcjonują i sprawdzają się w praktyce. Potwierdzeniem, owej skuteczności organizacji firmy lub przedsiębiorstwa, mogą być osiągane przez nią zyski lub poziom jej popularności na rynku. Realny dowód, w postaci wyniku, czyli osiągniętego stopnia realizacji danego celu lub zadania, przez system zarządzania i kontroli organizacji (firmy/przedsiębiorstwa), to coś, co łatwo można zrozumieć, odwołując się do sumy oraz najbardziej znanego nam równania, które mówi, że 1+1 = 2. 

Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością, a definicyjne bariery pojęć

Ekonomia, prawdopodobnie nigdy nie była uznawana z naukę uczciwą, w sensie dosłownym znaczenia tego właśnie słowa. Pomimo tego, że istnieje wiele faktów, które w łatwy sposób, mogą zaprzeczyć temu, jednoznacznie brzmiącym twierdzeniu. Czy bezlitosne i dążące do całkowitego ich wykorzystania, traktowanie rzeczy i przedmiotów, możemy uznać za nieuczciwe lub też nie uzasadnione? Ze względu na ten właśnie fakt, ekonomia, nie wypada zbyt pozytywnie na tle pozostałych nauk społecznych. Człowiek, który również stanowi obiekt, obszaru zastosowania mechanizmów i oddziaływań ekonomii, nie jest rzeczą i nigdy, nie będzie posiadał, typowych dla przedmiotów oraz rzeczy, właściwości (własności). Konflikt, pomiędzy tzw. żywym, a martwym, toczy się w ludzkich społeczeństwach, nie od dziś dnia i jak widać, nadal pomimo usilnych starań, nie został pomyślnie rozwiązany. Według niektórych badaczy i naukowców, owo jednoznaczne rozwiązanie (łac. solution), jest po prostu i zwyczajnie niemożliwe. Powodem, są dwa, skonfliktowane ze sobą pojęcia, które nie mają ze sobą właściwie nic wspólnego, a jeśli już, to łączące je powiązania, nie wytrzymują presji typowych dla nich, cech. Pojęcia te, to człowiek oraz stworzona przez niego, rzecz. Rzecz, stanowiąca wytwór, naszej własnej, ludzkiej wynalazczości i cech związanych, z towarzyszącą rozwojowi naszego gatunku, naturalną pomysłowością. 

Exit mobile version