Co zrobić po stracie pracy?

Pierwsze kroki jakie należy podjąć w przypadku utraty pracy

Strata pracy stanowi obciążenie psychiczne i finansowe. Dlatego warto dokonać rejestracji w urzędzie jako bezrobotny i uzyskać zasiłek. Warto też przeanalizować swoje wydatki i posiadane oszczędności.

Utrata pracy nie jest dla większości osób łatwym doświadczeniem. Powoduje trudności nie tylko pod względem finansowym ale stanowi także spore obciążenie psychiczne. Istnieją jednak pewne środki zaradcze, które pozwolą zachować godny poziom życia do czasu znalezienia nowej pracy.

Rejestracja w urzędzie pracy  

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać w momencie straty pracy jest dokonanie rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotny. Tego rodzaju środek zaradczy pozwoli na zabezpieczenie sytuacji finansowej na czas poszukiwania nowej pracy a także zapewni prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych jako osoba ubezpieczona. Warto pamiętać, że osoba bezrobotna uzyskuje prawo do korzystania ze świadczenia jakim jest zasiłek dla bezrobotnych. Co więcej, rejestracja jako bezrobotny w urzędzie pracy otworzy możliwości przed taką osobą w zakresie korzystania z rozmaitych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pozwoli na skorzystanie z usług doradztwa zawodowego. Jak w takim razie dokonać rejestracji jako osoba bezrobotna ora jak uzyskać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych – jak uzyskać?

Rejestracja w urzędzie jako osoba bezrobotna wiąże się ze skompletowaniem oraz dostarczeniem niezbędnych dokumentów. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania, świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa pracy, dokumenty wskazujące na przeciwwskazania do wykonywania określonych prac (jeśli dana osoba takie posiada). Są one potrzebne do uwiarygodnienia swojej ścieżki zawodowej i niezbędne do uzyskania statusu bezrobotnego oraz możliwości pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Przeczytaj również:  Jak założyć zespół muzyczny?

Warto wspomnieć, że sama rejestracja w urzędzie pracy nie gwarantuje uzyskania świadczenia jakim jest zasiłek dla bezrobotnych. Do jego uzyskania uprawnieni są ci bezrobotni, dla których w danym momencie nie ma ofert pracy. Co więcej uzyskanie zasiłku uzależnione jest od udokumentowania przed urzędem 365 dni pracy w ciągu ostatnich 18 miesięcy, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających opłacanie przez ten okres składek z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Kwota zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie uzależniona od stażu pracy i w przypadku przepracowania 5 lat osobie bezrobotnej przysługuje 80% zasiłku. Osoba, która przepracowała od 5 do 20 lat może liczyć na zasiłek w wysokości 100% podstawy. Na największą bo 120% wartość zasiłku może liczyć osoba ze stażem większym niż 20 lat.

Dokładne przejrzenie posiadanych środków oraz ponoszonych wydatków

Po dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy oraz uzyskaniu świadczenia jakim jest zasiłek dla bezrobotnych warto przejrzeć środki pieniężne jakie obecnie się posiada oraz comiesięcznie ponoszone stałe wydatki oraz koszty ponoszone na comiesięczne utrzymanie.

Optymalną jest sytuacja, w której osoba pozbawiona pracy posiada środki finansowe pozwalające na utrzymanie jej (oraz osób pozostających na jej utrzymaniu) przez okres kolejnych 3 miesięcy. W innej sytuacji warto dokładnie przeanalizować swój budżet oraz ograniczyć wydatki do minimum, skupiając się tylko na zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. Bez stałego, comiesięcznego dochodu ograniczenie wydatków staje się koniecznością, dlatego też warto zrezygnować z korzystania z samochodu na rzecz przejazdów komunikacją miejską lub roweru a także pozbyć się kosztownych nawyków.

Utrata pracy nie stanowi powodu do wstydu. Jest zakończeniem pewnego rozdziału w życiu, który często skłania do poszukiwania swojej drogi życiowej. Może być doskonałą szansą na rozwój oraz podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji.

Przeczytaj również:  Mieszkanie na wynajem w Hiszpanii — co zrobić, żeby się opłaciło?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *