Jaka forma opodatkowania dla gabinetu stomatologicznego będzie najlepsza?

Otwarcie własnego gabinetu stomatologicznego z pewnością jest ogromnym przeżyciem i zwieńczeniem wielu lat nauki i zdobywania doświadczenia. Niemniej jednak nie można zapomnieć o tym, że wiąże się to z ogromną ilością formalności do załatwienia. Wobec tego jaka forma opodatkowania dla gabinetu stomatologicznego będzie najlepsza?

Ustawa odnośnie prowadzenia praktyki zawodowej przez dentystę

Zanim przejdziemy do wyboru najlepszej formy opodatkowania dla gabinetu dentystycznego, warto zwrócić chwilę uwagę na ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Traktuje ona o działalności leczniczej i określa w dużej mierze formę założenia własnego gabinetu dentystycznego, a także ewentualną formę jego opodatkowania. Zgodnie z jej zapisami, dentysta który ma zamiar otworzyć własną działalność gospodarczą w formie gabinetu dentystycznego, musi:

  • posiadać prawo do wykonywania zawodu
  • nie może być zawieszony w prawie do wykonywania zawodu
  • nie może być ograniczony w wykonywaniu czynności medycznych, które wynikają z przepisów izby lekarskiej lub przepisów ogólnych
  • nie może być on również ukarany karą zawieszenia prawa do wykonywania zawodu
  • nie może być pozbawiony prawa do wykonywania zawodu na podstawie prawomocnego wyroku sądu

Co więcej dentysta otwierając swój własny gabinet musi również dysponować odpowiednim pomieszczeniem, które będzie przystosowane do świadczenia usług stomatologicznych, a także wyposażone w niezbędne sprzęty i wyroby medyczne. Jak poinformował nad portal DentInfo.pl niezwykle ważne jest również uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zawarcie umowy ubezpieczenia OC czyli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania działalności gospodarczej dentysty

Jaka forma opodatkowania gabinetu stomatologicznego? Otóż na to pytanie dentysta-przedsiębiorca musi znaleźć odpowiedź jeszcze przed rozpoczęciem swojej prywatnej praktyki stomatologicznej. Dostępne są oczywiście cztery możliwości. Wśród nich można wyróżnić:

  • skale podatkową
  • podatek liniowy
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • kartę podatkową
Przeczytaj również:  Mieszkanie na wynajem w Hiszpanii — co zrobić, żeby się opłaciło?

Jaka forma opodatkowania dla gabinetu dentystycznego będzie najlepsza?

Zacznijmy rozważania od skali podatkowej. Jest to opodatkowanie na zasadach ogólnych. Co za tym idzie kwota podatku jest całkowicie zależna od kwoty uzyskiwanego dochodu. W skali rocznej zarobki poniżej 85 528 złotych będą opodatkowane 18-stoma procentami, zaś powyżej tej kwoty 32-oma procentami. Kolejną możliwością jest podatek liniowy. Jest to dość ciekawa opcja dla tych stomatologów, którzy osiągają niezwykle wysokie przychody. Wówczas bez względu na sumę jaką osiągną na koniec roku podatkowego, w dalszym ciągu zapłacą 19-sto procentowy podatek. Dentysta w dalszym ciągu zachowuje prawo do korzystania z ulg podatkowych. Następną możliwością jest wspomniany już podatek ryczałtowy od osiągniętych dochodów. Skorzystają z niego głównie Ci dentyści, których dochód w skali roku nie przekroczy 150 tysięcy euro. Stawka ryczałtu wynosi jednak aż 20 procent. Jednak w przypadku dentysty rozliczającego się podatkiem ryczałtowym ma wiele utrudnień. Nie może on bowiem do swojej firmy zatrudnić ani jednego przedstawiciela innego zawodu czyli np. musi obejść się bez sprzątaczki. Nie jest to najlepsza forma opodatkowania gabinetu stomatologicznego również z tego względu, że zobowiązuje ona dentystę do świadczenia usług jedynie na rzecz osób fizycznych. Ostatnią opcją jest karta podatkowe. To dość ciekawe rozwiązanie, gdyż podatek nie jest zależny od przychodów, a jedynie od wykonywanej działalności i jej rodzaju, a także od liczby zatrudnionych pracowników, a nawet od czasu poświęconego na pracę. Wobec tego dentysta, który przeznaczy na wykonywanie zawodu do 48 godzi miesięcznie zapłaci podatek w wysokości 14 złotych i 8 groszy za każdą godzinę pracy. W przypadku 96 godzin miesięcznie podatek rośnie do 710 złotych i 4 groszy- 19 złotych 80 groszy za każdą przepracowaną godzinę. Wynika jasno, że to również nie musi być najkorzystniejsze rozwiązanie dla gabinetu dentystycznego.

Przeczytaj również:  Jak założyć hodowlę kotów?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *