Spłata kredytu po śmierci współmałżonka – jak to wygląda w praktyce?

Wszelkiego rodzaju zobowiązania finansowe nie ulegają przedawnieniu nawet po śmierci kredytobiorcy. Jak wygląda spłata kredytu po śmierci współmałżonka? Jak ustala się osoby zobowiązane do spłaty zobowiązania? Sprawdźmy.

Jeśli ktokolwiek z twojej rodziny zaciągnął kredyt i zmarł, pamiętaj, że obowiązek spłaty kredytu przypada bliskim zmarłego. Obawiasz się, że nie poradzisz sobie ze spłatą kredytu po śmierci współmałżonka? Masz kilka rozwiązań do wyboru w tej sytuacji. Sprzedaj majątek lub poproś o pomoc instytucje pozabankowe. W ten sposób unikniesz konsekwencji spłacania kredytu zaciągniętego przed śmiercią bliskiej osoby.

Spłata kredytu po śmierci współmałżonka – czy trzeba zawiadomić bank o śmierci jednego z kredytobiorców?

Wszelkie umowy kredytowe zobowiązują kredytobiorców do informowania o zmianach w ich życiu dotyczących np. śmierci jednej z osób, na której ciąży zobowiązanie. Śmierć kredytobiorcy jest istotnym wydarzeniem dla banku. Każdą instytucję finansową powiadom jak najwcześniej o zaistniałym fakcie, jeśli masz taką możliwość.

Jako bliska rodzina zmarłego jesteś zobowiązany(a) do poinformowania banku o śmierci.  W tym celu udaj się do wybranej placówki wraz z aktualnym aktem zgonu. Bank jednak nie udzieli ci żadnych informacji na temat istniejącego zadłużenia. W świetle przepisów instytucja nie ma prawa udzielać takich informacji osobom trzecim (najbliższej rodzinie także).

Chcesz dowiedzieć się, jakie długi miał twój bliski zmarły? Potrzebujesz prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku. Możesz też zdobyć notarialne poświadczenie dziedziczenia. Na podstawie tych dokumentów bank udostępni ci informacje o pozostałym zadłużeniu po zmarłej osobie.

Przeczytaj również:  Jak założyć zakład pogrzebowy?

Co warto wiedzieć na temat spłaty kredytu po śmierci współmałżonka?

Kiedy kredyt był zaciągnięty wspólnie przez obydwoje małżonków, sprawa jest prosta. Spłata kredytu po śmierci współmałżonka to naturalna sprawa. W takiej sytuacji jak wdowiec lub wdowa będziesz zobowiązany do spłaty pozostałych rat kredytu. Takiego zobowiązania nie dziedziczy się w spadku, gdyż żyjący kredytobiorca wciąż nim pozostaje.

Wbrew pozorom po śmieci jednego z kredytobiorców nie następuje umorzenie zobowiązania. Ubezpieczenie podpisywane podczas umowy kredytu może okazać się jednak pomocne. Dlaczego? Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku, który był objęty ubezpieczeniem, możesz liczyć na spore odszkodowanie. W ten sposób spłacisz dużą część pozostałego kredytu.

Spłata kredytu po śmierci współmałżonka – co zrobić w przypadku zbyt niskich dochodów?

Śmierć jednego ze współmałżonków to poważna sprawa. Bardzo często okazuje się, że żyjąca osoba nie jest w stanie spłacać pozostałego zobowiązania finansowego. W takiej sytuacji banki i firmy pożyczkowe występują do sądu o zajęcie majątku np. nieruchomości na poczet spłaty długu. Chcesz uniknąć tych nieprzyjemności?

W razie kłopotów poszukaj pomocy u prywatnych firm pożyczkowych. Jedną z nich jest plmfund.pl. Ta instytucja pozabankowa zajmuje się finansowaniem przedsiębiorców z opcją przeznaczenia środków na dowolny cel. Kiedy śmierć współmałżonka spowodowała problemy finansowe w firmie, koniecznie zastanów się nad opcją kredytu w firmie pożyczkowej. Dzięki temu spłacisz pozostałych wierzycieli, zyskasz niższą miesięczną ratę, a zabezpieczeniem dla banku będzie firma lub posiadana nieruchomość.

Czy można umorzyć kredyt po śmierci współmałżonka?

Niestety umorzenie finansowania bankowego nie należy do najprostszych. Najczęściej spłata kredytu po śmierci współmałżonka będzie twoim przykrym obowiązkiem. Bank ma prawo domagać się wyegzekwowania należnej mu kwoty od najbliższej rodziny zmarłego, a tym bardziej od współmałżonka. Świetnym sposobem na ratunek takiej sytuacji jest wcześniejsze wykupienie ubezpieczenia. Otrzymana kwota świadczenia pozwoli ci, chociażby na częściową spłatę zobowiązania. Odciąży to znacznie twój domowy budżet.

Przeczytaj również:  Jak założyć hodowlę kotów?

Oczywiście możesz próbować złożyć wniosek o umorzenie kredytu do banku lub firmy pożyczkowej. Pamiętaj jednak, że uzasadnienie trudną sytuacją finansową nie zawsze wystarczy. Bank wcale nie musi zgodzić się na twoją prośbę. Co w sytuacji, kiedy spłata kredytu po śmierci współmałżonka jest niemożliwa? W takiej sytuacji bank może zająć twój majątek na poczet spłaty zobowiązania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *